top of page

KLASSISKT KLARSPRÅK

Vi använder och lär ut språket och pedagogiken Klassiskt Klarspråk

Stödgrupp

Klassiskt Klarspråk utvecklar kommunikation, konfliktförståelse, medkänsla med oss själv och andra och den goda viljan (välviljan) i och mellan människor.

 

Språket och pedagogiken föddes 1992 när Sebastian Amseldus (Beteendevetare, pedagog och meditationslärare) i mötet med Marshall Rosenberg (Psykolog och grundare av Nonviolent Communication/NVC) och Daanan Parry (Psykolog och grundare av Earth Steward Network) insåg att svaret på frågan "Varför blir det så fel när jag vill så väl?" fanns i språket. Sen dess har Klassiskt Klarspråk funnits tillgängligt för individer, par och grupper som söker förändring.

 

Samtidigt som Klassiskt Klarspråk integrerar flera olika utvecklingsperspektiv har det sin huvudsakliga grund i NVC och tredje vågens KBT (ACT). Centrala mål är att främja självkännedom, att öka förståelsen för eget och andras beteende, att sprida kunskap om tankens och språkets kontaktskapande möjligheter samt att visa hur det kan bidra till att lösa och reducera konflikter inom och mellan oss människor.

 

Funktionen är bland annat förebyggande, stärkande och läkande:​​

  • Förebyggande genom att bryta destruktiva mönster och vanor.

  • Stärkande genom att tillföra klargörande perspektiv, erfarenheter och insikter.

  • Läkande när vi kan ta emot det som händer i oss själv och andra utan att lägga skuld eller skam varken på andra eller oss själv.

bottom of page