top of page

BAKGRUND

1990 stod jag inför valet att studera ekonomi eller psykologi på universitet, valet föll på ekonomi och några år senare tog jag min examen. Mitt intresse för människan natur och hennes utveckling fanns emellertid kvar och efter några års arbete tog det intresset över och jag började studera psykologi, kommunikation, konfliktförståelse, pedagogik och ledarskap. Snart stod det klart för mig att ekonomi och psykologi låg närmre varandra än vad jag först trodde.

 

Kort uttryckt handlar ekonomi i grunden om hur vi använder resurser. Detsamma tänker jag kan sägas om psykologi där den inre och yttre dialogen - förmågan att kunna tänka och tala - är en resurs som beroende på hur vi använder den kan få antingen negativa eller positiva effekter på vår samverkan, våra relationer och våra liv.

 

Gåvan att kunna tänka och tala kan med andra ord både hindra och underlätta kontakten med andra. Men hur hänger det egentligen ihop? Vad är det i vårt tänkande och vårt språk som väcker försvar och annat motstånd och osökt leder till missförstånd, låsta positioner, osämja och motsättningar? Och hur utvecklar vi vår kommunikation om vi vill bidra till ömsesidigt givande samtal och möten och underlätta samverkan och förändring? En väg till fördjupad förståelse är Klassiskt Klarspråk.

Första gången jag kom i kontakt med Klassiskt Klarspråk var 2004 när jag deltog i en intensivträning under en helg. Under den helgen blev det uppenbart att jag många gånger inte använde min förmåga att tänka och tala särskilt konstruktivt. Samtidigt blev det också tydligt hur jag kunde göra det och att det påverkade mig och andra positivt.

 

Dessa erfarenheter av hur Klassiskt Klarspråk bidrar till att förenkla och berika människors samarbete, samlevnad och liv vill jag gärna dela med mig av, därav denna verksamhet.

bottom of page