top of page

TRÄNING & UTBILDNING

Träning med Klassiskt Klarspråk ger individer, par och grupper tillfälle att undersöka, lära om och inspireras av tankens och språkets möjligheter. Möjligheterna medvetandegörs genom att vi tillsammans studerar vår kommunikation i syfte att få konkreta upplevelser och erfarenheter  av hur vi kan tänka, möta våra egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att förbättra vår samverkan och underlätta förändring i de situationer och sammanhang där det efterfrågas. Processen utvecklar bland annat mod, kommunikation, konfliktförståelse och ledarskap.

 

Deltagande i tre träningar inom loppet av ett år innebär genomförd grundutbildning i "Kommunikativt ledarskap för ömsesidig förståelse med Klassiskt Klarspråk". En vanlig upplevelse av grundutbildningen är följande:

1:a träningen: Första träningen gav ökad förståelsen för varför vi människor uttrycker oss och beter oss som vi gör i olika sammanhang och hur jag kan använda min kommunikation på ett mer konstruktivt sätt, det skänkte klarhet och vägledning.

2:a träningen: Nu börjar jag kunna omsätta förståelsen från första träningen i en praktisk färdighet.

3:e träningen: Efter tredje träningen hade jag funnit en inre styrka och ett mod som gör det enklare för mig att ta det kommunikativa ledarskapet för ömsesidig förståelse i situationer jag tidigare upplevt obekväma, svåra eller rent av omöjliga att handskas med.

Sluten träning

Riktar sig till er som redan är en grupp t.ex. vänner, några par, en förening, ett arbetslag, en projektgrupp, en ledningsgrupp eller en hel organisation. Upplägget anpassas för att passa just era förutsättningar.

Öppen träning

Riktar sig till alla som vill lära sig mer om kommunikation med Klassiskt Klarspråk. Träningen börjar fredag kl. 19.00, pågår till söndag kl. 17.00 och genomförs i grupp om lägst 5 och högst 8 deltagare.

För närvarande erbjuds öppen träning i Båstad, Göteborg och Stockholm. Tre träningar inom loppet av ett år innebär genomförd grundutbildning i "Kommunikativt ledarskap för ömsesidig förståelse med Klassiskt Klarspråk". I Motala erbjuder vi även möjlighet till träning i studiecirkelform, 10 träffar á 3 timmar.

 

Skulle du vilja att vi erbjöd träningstillfällen på annan ort eller andra dagar så ta gärna kontakt med oss så försöker vi lösa det.

Datum och ort för träning med kontaktuppgifter till träningens ledare finns på facebook.com/klassisktklarsprak/events.

Påminnelse

Vill du bli påmind när vi offentliggör nya öppna träningstillfällen skickar du ditt namn, tfn och epost till ola@konstruktivkommunikation.com eller går till facebook.com/klassisktklarsprak och följer oss där.

Pris

Eftersom träningen ger insikt och kunskap som är användbar inom såväl privat- som yrkesliv så kan det vara värt att för dig som vill delta i egenskap av privatperson att fråga din arbetsgivare om denne kan tänka sig att stå för förslagsvis halva kostnaden.

 

Priset för träningarna kan variera beroende på kostnader för lokal, resor m.m. Därför vi ber dig kontakta någon av oss via Facebook eller mig, Ola Andersson, på 0733 - 94 53 88 eller ola@konstruktivkommunikation.com om du vill veta mer om det eller har några andra frågor.

 

Mer info finns även på klassisktklarsprak.se.

 

Varmt välkommen!

bottom of page