top of page

TRÄNING & UTBILDNING

Varför

Förutom inspiration, glädje, hopp och andra önskvärda inslag för livet vanligtvis även med sig kommunikationsproblem, samarbetssvårigheter, konflikter, krav på duglighet, skuld, skam, tvivel, frustration, ilska, sorg, oro, stress och andra påfrestande upplevelser.

 

Så hur kan vi tänka, se på våra egna och andras känslor och reaktioner och använda språket om vi vill utveckla ett mer stödjande, stärkande och konstruktivt förhållningssätt gentemot oss själv eller någon annan?

När du deltar i en träning eller en utbildning med Klassiskt Klarspråk lär du dig bland annat mer om hur du sätter ord på dina tankar, dina känslor, dina behov och dina önskemål så att sannolikheten för att andra ska lyssna och förstå ökar. Samtidigt lär du dig också mer om hur du når kännedom om vad som döljer sig bakom det andra säger och gör så du lättare kan förstå och nå dem.

 

Processen är utformad för att:

  • Skapa klarhet och vägledning i de situationer och sammanhang där du efterfrågar det.

  • Erbjuda stöd, kunskap och medel som hjälper dig förstå och möta olika situationer, personer och beteenden både dina egna och andras.

  • Underlätta för dig skapa givande samtal och möten och förbättra samspelet med och mellan andra i privat- och yrkesliv.

Om träningen

Träningen sker i små grupper, erbjuds i sluten och öppen form och riktar sig till såväl privatpersoner som organisationer. Att träffas i grupp är både ekonomiskt och pedagogiskt fördelaktigt då det bland annat ökar dina möjligheter att få dina frågeställningar belysta ur olika infallsvinklar och på så sätt upptäcka mer ändamålsenliga förhållningssätt till det/de dilemma du upplever.

Skulle du/ni vilja lära er mer om kommunikation med Klassiskt Klarspråk är vår rekommendation att om möjligt göra det i intensivträningar där högst 8 deltagare träffas under 2,5 dagar. Samtidigt inser vi att det kan vara svårt att komma från privat- och yrkesliv under flera dagar och erbjuder därför även andra upplägg såsom halvdagar och heldagar då vi träffas högst 5 deltagare vid flera tillfällen samt konsultation, stödjande samtal och enskild handledning för den som inte kan eller vill delta i träning i grupp.

Sluten form

Riktar sig till er som redan är en grupp till exempel några vänner, några par, några föräldrar eller en eller flera familjer. Medarbetare på en avdelning, ett arbetslag, en projektgrupp, ett antal gruppledare eller chefer, en ledningsgrupp eller en hel organisation.

 

Låter det här som ett alternativ som kan passa er är ni välkomna att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal. Ni når mig på ola@konstruktivkommunikation.com och 0733-94 53 88.

Öppen form

Riktar sig till enskilda individer, par och grupper om högst 8 deltagare. Träningen börjar fredag kl. 19.00-21.30, fortsätter på lördagen 09.00-17.00 och avslutas på söndagen 09.00-17.00.

Mer information om orter och datum för öppna träningstillfällen hittar du under VAR & NÄR i menyn samt på Klassiskt Klarspråks hemsida.

 

Pris öppen intensivträning

Priset kan variera mellan olika träningstillfällen bland annat beroende på skillnad i kostnader för lokal men brukar för en intensivträning bli mellan 2500-3500 kr per deltagare. För privatpersoner är angivet pris inkl. moms. Betalar momspliktig verksamhet är priset exkl. moms.

 

Studiematerial och fika förmiddag och eftermiddag ingår. Övriga kostnader för mat, boende med mera betalar deltagaren själv förutsatt att inget annat anges eller överenskommes.

Om utbildningen

Deltar du i tre träningar á 2,5 dagar inom loppet av ett år har du genomfört en "Grundutbildning i kommunikativt ledarskap för ömsesidig förståelse med Klassiskt Klarspråk". En vanlig upplevelse efter träningarna är följande:

1:a träningen: Träningen gav ökad kunskap om hur jag kan tänka och uttrycka mig för att lättare få kontakt, göra mig förstådd, förstå andra och skapa givande samtal och möten.

2:a träningen: Nu börjar jag kunna omsätta kunskapen från första träningen i praktiken.

3:e träningen: Nu fann jag en inre styrka och ett mod som underlättar för mig att ta det kommunikativa ledarskapet för ömsesidig förståelse i situationer som tidigare upplevdes obekväma, svåra eller rent av omöjliga att möta.

Efter grundutbildningen erbjuds möjlighet till fördjupning och utbildning till handledare eller lärare i Klassiskt Klarspråk. Det ger dig möjlighet att använda Klassiskt Klarspråk för att handleda, träna, utbilda och lära andra mer om konstruktiv kommunikation och kommunikativt ledarskap.

Om fördjupningen

Ett sätt att fördjupa förståelsen för den inre och yttre dialogens möjligheter är att regelbundet, förslagsvis med 3-6 månaders mellanrum, delta i träning och att komplettera den med enskild handledning.

 

Ett annat sätt att nå fördjupning är att delta i kursen "Vara Viljan". Den ger fördjupad förståelse för den grund Klassiskt Klarspråk vilar på. Kursen erbjuds i internatform där högst 8 deltagare träffas under 3,5 dagar.

Möjlighet till fördjupning och fortsatta studier erbjuds även i digitalt format via Zoom.

 

Om handledarutbildningen

Förutsättningen för att bli handledare är förutom genomgången grundutbildning att delta i ytterligare tre träningar á 2,5 dagar inom loppet av 6 månader.

 

Syftet med handledarutbildningen är att du ska få erfarenhet av att leda grupper om högst 5 deltagare under 3-4 timmar.

 

Om lärarutbildningen

Förutsättningen för att bli lärare är förutom genomgången handledarutbildning att genomföra och dokumentera 3 träningar á 2,5 dagar samt att ha deltagit i fördjupningskursen "Vara Viljan". Samtidigt åtar dig att årligen delta i en lärarträff under 2,5 dagar där vi träffas för erfarenhetsutbyte.

 

Syftet med lärarutbildningen är att du ska få erfarenhet av att leda grupper om högst 8 deltagare under 2,5 dagar.

Övrigt

Efter utbildningen till handledare eller lärare erbjuds du ett certifikat och får möjlighet att teckna ett förmånligt avtal som bland annat ger tillgång till uppdaterat och förnyat utbildningsmaterial.

All fördjupning, utbildning till handledare och lärare och avtal sker genom Adito AB.

 

Vill du veta mer är du varmt välkommen med eventuella frågor!

bottom of page