top of page

TRÄNING & UTBILDNING

Träning och utbildning i konstruktiv kommunikation med Klassiskt Klarspråk ger individer, par och grupper tillfälle att utforska, lära om och inspireras av tankens och språkets möjligheter.

 

Möjligheterna medvetandegörs genom att vi i grupp om 5-8 deltagare tillsammans undersöker hur vi kan använda vår förmåga att kommunicera i situationer där det är viktigt för oss att kunna få kontakt, bli förstådda, förebygga eller lösa konflikter och skapa harmoni och balans.

Processen synliggör bland annat hur konventionell kommunikation hindrar kontakt och orsakar missförstånd, argumentation, låsta positioner, frustration, aggression, osämja, gräl och andra icke önskvärda konsekvenser. Samtidigt tydliggör processen också hur Klassiskt Klarspråk underlättar kontakt, främjar ömsesidig förståelse, berikar människors samarbete och samlevnad och bidrar till glädje och välmående.

Deltagande i tre träningar inom loppet av ett år innebär genomförd grundutbildning i Kommunikativt Ledarskap för ömsesidig förståelse med Klassiskt Klarspråk. En vanlig upplevelse efter träningarna är följande:

1:a träningen: Träningen gav ökad förståelse för hur jag kan använda min förmåga att kommunicera på ett mer ändamålsenligt och konstruktivt sätt, det skänkte klarhet och vägledning.

2:a träningen: Nu börjar jag kunna omsätta förståelsen från första träningen i praktiken.

3:e träningen: Efter tredje träningen fann jag en inre styrka och ett mod som underlättar för mig att ta det kommunikativa ledarskapet för ömsesidig förståelse i situationer som tidigare upplevdes obekväma, svåra eller rent av omöjliga att möta.

Efter grundutbildningen erbjuder vi möjlighet till fördjupning och utbildning till handledare och lärare i Klassiskt Klarspråk om så önskas.

Sluten träning

Riktar sig till er som redan är en grupp t.ex. vänner, några par, en förening, ett arbetslag, en projektgrupp, en ledningsgrupp eller en hel organisation. Upplägget anpassas för att passa just era förutsättningar. Kontakta oss för offert om intresse finns.

Öppen träning

Riktar sig till alla som vill lära sig mer om konstruktiv kommunikation med Klassiskt Klarspråk. Träningen börjar fredag kl. 19.00 och pågår till söndag kl. 17.00.

För närvarande erbjuds öppen träning i Båstad, Göteborg och Stockholm. I Motala erbjuder vi även möjlighet till träning i studiecirkelform, 10 träffar á 3 timmar. Skulle du vilja att vi erbjöd träningstillfällen på annan ort eller andra dagar så kontakta gärna oss så försöker vi lösa det.

Pris för öppen träning

Priset kan variera beroende på kostnader för lokal, resor etc. Därför vi ber dig kontakta ledaren för den träning du vill delta i om du vill veta mer om priset eller har andra frågor eller så kontaktar du mig, Ola Andersson, på ola@konstruktivkommunikation.com eller 0733-94 53 88 så berättar jag mer.

Då träningen ger kunskap som är användbar inom såväl privat- som yrkesliv så kan det vara av värde för dig som vill delta i egenskap av privatperson att fråga din arbetsgivare om denne kan tänka sig stå för halva kostnaden.

 

Datum och ledare hittar du på facebook.com/klassisktklarsprak/events.

Påminnelse

Vill du bli påmind när nya träningstillfällen offentliggörs så skickar du namn, tfn och epost till oss på vår kontaktsida.

 

Mer att läsa finns på klassisktklarsprak.se och facebook.com/klassisktklarsprak, följ oss gärna där.

Varmt välkommen!

bottom of page