top of page

Underlättar förändring

nära relationer, organisationer och samhälle!

Ljudpresentation
Välkommen

VÄLKOMMEN

3.jpg

Jag heter Ola Andersson, leder Konstruktiv Kommunikation och ingår i en grupp som arbetar för att främja samverkan, förändring och välmående i nära relationer, organisationer och samhälle.

 

Det gör vi genom att rikta oss till individer, par och grupper som söker stöd och kunskap som gör det enklare att förstå och möta olika situationer, personer och beteenden. I processen använder vi språket och pedagogiken Klassiskt Klarspråk.

 

Så här sammanfattar Caroline sin och arbetslagets upplevelse av Klassiskt Klarspråk: "Stort tack för de aha-upplevelser och insikter vi fick och att det blev tydligt hur vi kan tänka och uttrycka oss för att lättare förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förebygga och lösa konflikter och skapa givande samtal och möten. Det stärkte oss, både som individer och grupp."

Ingemar (pedagog) summerar sin upplevelse så här: "Jag har deltagit i handledning och träning i konstruktiv kommunikation med Klassiskt Klarspråk. Det har gett fördjupad förståelse för min kommunikations betydelse för resultatet av de samtal och möten jag har med kollegor, elever och föräldrar. Det påverkar oss alla och undervisningen positivt.”

Så här arbetar vi

Vi erbjuder samtalsstöd, konsultation, handledning, föreläsningar, halv- och heldagsseminarium, träning och utbildning. Tjänsterna ger dig/er tillfälle att under erfaren pedagogisk ledning nå ökad klarhet och vägledning i de situationer där ni efterfrågar det och på så sätt lära om och inspireras av tankens och språkets möjligheter.

 

Pedagogiken är väl beprövad och omfattar dialog, reflektion och praktiska övningar utformade för att fördjupa förståelsen av hur vi kan tänka om oss själv och andra, möta våra egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att till exempel:

- Få den kontakt och förståelse vi önskar.

- Vara det stöd vi vill vara för någon annan.

- Handskas med meningsskiljaktigheter.

- Förebygga och lösa upp låsta positioner.

- Avstyra diskussioner som tar tid och kraft.
- Säga det vi vill ha sagt utan att såra.

- Upplevas tydliga och inkluderande.

- Bygga trygga och tillitsfulla relationer.

- Främja trivsel och balans i hem och familj.

- Utveckla arbetsmiljö och arbetsglädje.

- Underlätta för kommande generationer.

Så här bidrar Klassiskt Klarspråk kortfattat till att förenkla och berika människors samtal, möten, relationer och liv.

Stående möte
you-x-ventures-CDq4ChZouXw-unsplash.jpg

Mer om Carolines upplevelse

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före träningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de aha-upplevelser, perspektiv och insikter jag fick med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan kommunicera för att mötas, nå samförstånd och förbättra vår samverkan. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmana alla oavsett bakgrund, yrke och redan förvärvade kunskaper att lära sig mer om kommunikation med Klassiskt Klarspråk."

bottom of page