top of page

För balans, harmoni och glädje inom och mellan människor!

Lyssnar hellre 3 min
00:00 / 02:50
Välkommen

VÄLKOMMEN

3.jpg

Mitt namn är Ola Andersson. 2004 deltog jag i en träning i kommunikativt ledarskap med Klassiskt Klarspråk. Den träningen ändrade min syn på kommunikation och visade bland annat hur jag kunde tänka, förstå mina egna och andras känslor och reaktioner och använda språket om jag ville utveckla min förmåga att...

  1. Göra mig förstådd, förstå andra och förbättra vår samverkan.

  2. Vara en mer stödjande och stärkande kraft i mitt eget eller någon annans liv.

 

Idag driver jag Konstruktiv Kommunikation och ingår i en grupp som arbetar för ökad kunskap om hur vi kan styra den inre och yttre dialogen och bli bättre på att möta utmanande situationer, personer och beteenden och på så sätt förenkla och berika våra samtal, möten, relationer och liv.

Vi riktar oss således till privatpersoner till exempel enskilda individer, par, föräldrar och familjer samt organisationer och verksamheter där det finns medarbetare, grupper, gruppledare eller chefer som söker stöd, kunskap och medel som hjälper dem utveckla ett mer konstruktivt förhållningssätt till sig själv och sin omgivning. I processen använder vi språket och pedagogiken Klassiskt Klarspråk.

Så här sammanfattar Caroline sin och arbetslagets upplevelse av Klassiskt Klarspråk: "Tack för de aha-upplevelser, perspektiv och insikter vi fick kring hur vi kan kommunicera för att lättare få kontakt, förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, reducera motsättningar och förbättra vårt samarbete. Det stärkte oss, både som individer och grupp."

Ingemar som är utbildad pedagog summerar sina erfarenheter så här: "Jag har deltagit i handledning och träning i kommunikativt ledarskap med Klassiskt Klarspråk. Det har gett ökad kunskap om hur jag skapar ömsesidigt givande samtal och möten med chefer, kollegor, elever och föräldrar. Det påverkar oss alla, arbetsmiljön och undervisningen positivt.”

En närmre kostnadsfri presentation om oss och Klassiskt Klarspråk brukar ta 30-60 minuter i fysiskt möte eller online. Vill du ta del av en sådan, veta mer om våra tjänster eller fråga något når du mig på 0733-94 53 88 eller ola@konstruktivkommunikation.com eller så läser du först vidare här på hemsidan.

Tjänster & Arbetssätt

Med Klassiskt Klarspråk som grund erbjuder vi konsultation, stödjande samtal, föreläsningar, seminarium, handledning, träning och utbildning.

Tjänsterna medvetandegör på olika sätt och i olika grad den inre och yttre dialogens möjligheter och omfattar samtal, reflektion och praktiska övningar utformade för att tillföra erfarenheter, perspektiv och insikter som fördjupar förståelsen av hur vi kan använda och utveckla vår förmåga att tänka, känna och tala för att till exempel:

- Få den kontakt och förståelse vi önskar.

- Lättare förstå och nå fram till andra.

- Finna styrka och råd i krävande situationer.

- Vara det stöd vi vill vara för någon annan.

- Säga det vi vill ha sagt utan att såra.

- Göra obekväma och svåra samtal enklare.

- Handskas med meningsskiljaktigheter.

- Bemöta försvar och annat motstånd.

- Avstyra diskussioner som stjäl tid och kraft.

- Förebygga och lösa upp låsta positioner.

- Mötas, nå samförstånd och växa tillsammans. 

- Komma överens och trivas i hem och familj.

- Förbättra arbetsmiljön och öka arbetsglädjen.

Så här arbetar vi kortfattat för att främja balans, harmoni och glädje inom och mellan människor.

Stående möte
you-x-ventures-CDq4ChZouXw-unsplash.jpg

Carolines upplevelse

"Tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före träningen upplevdes stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter jag fick med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan kommunicera för att mötas, nå samförstånd och förbättra vår samverkan. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmana alla oavsett bakgrund, yrke och redan förvärvade kunskaper att lära sig mer om kommunikation med Klassiskt Klarspråk."

Här finns en PDF om du vill skriva ut en sammanfattning av hemsidan!

bottom of page