Vi finns för att bidra till konstruktiv och hälsofrämjande kommunikation i nära relationer, organisationer och samhälle!

 

VÄLKOMMEN

3.jpg

Jag heter Ola Andersson, är lärare i kommunikativt ledarskap och konfliktlösning och ingår i en grupp med syfte att bidra till konstruktiv och hälsofrämjande kommunikation i nära relationer, organisationer och samhälle.

 

Vi riktar oss således till alla (individer, par och grupper) som söker vägledning och vill utveckla sin kommunikation och förmåga att möta olika situationer och personer. Det gör vi genom att erbjuda konsultation, samtalsstöd, handledning, seminarier, träning och utbildning baserad på språket och pedagogiken Klassiskt Klarspråk.

 

Så här sammanfattar Caroline Davidsson sin och arbetslagets upplevelse av Klassiskt Klarspråk: "Stort tack för de aha-upplevelser och insikter vi fick och att det blev tydligt hur vi kan tänka och uttrycka oss för att lättare förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förebygga och lösa konflikter och förbättra vårt samarbete. Det stärkte oss, både som individer och grupp."

Vill du veta mer om Klassiskt Klarspråk eller fråga något är du välkommen att kontakta mig på ola@konstruktivkommunikation.com eller 0733-94 53 88!

Så här arbetar vi

Med språket och pedagogiken Klassiskt Klarspråk arbetar vi enskilt, i par eller i grupp. Klassiskt Klarspråk är väl beprövat och omfattar dialog, reflektion och praktiska övningar utformade för att fördjupa vår förståelse av hur vi kan tänka och använda språket för att skapa kontakt, reducera motsättningar och berika våra samtal, möten, relationer och liv.

 

Mer konkret innebär det att vi tillsammans undersöker och lär oss mer om de resurser vi har inom oss och hur vi kan tillämpa dem i vardagens olika situationer och sammanhang för att till exempel:

- Få den kontakt och förståelse vi önskar.

- Vara det stöd vi vill vara för någon annan.

​- Möta frustration, ilska och andra känslor.

- Handskas med meningsskiljaktigheter.

- Förebygga och lösa upp låsta positioner.

- Säga det vi vill ha sagt utan att såra.

- Bemöta påhopp och provokationer.
- Hantera försvar och annat motstånd.
- Upplevas tydliga och inkluderande.

- Bryta destruktiva kommunikationsmönster.

- Öka harmoni och balans i hem och familj.

- Utveckla arbetsmiljö och arbetsglädje.

- Förenkla för kommande generationer.

Så här arbetar vi kortfattat för att bidra till konstruktiv och hälsofrämjande kommunikation i nära relationer, organisationer och samhälle.

Stående möte
you-x-ventures-CDq4ChZouXw-unsplash.jpg

Mer om Carolines upplevelse

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före träningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter jag fick med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan kommunicera för att mötas, nå samförstånd och förbättra vår samverkan. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmana alla oavsett bakgrund, yrke och redan förvärvade kunskaper att lära sig mer om kommunikation med Klassiskt Klarspråk."