top of page

Vi finns för att underlätta förändring i nära relationer, organisationer och samhälle!

Ljudpresentation
Välkommen

VÄLKOMMEN 

3.jpg

Jag heter Ola Andersson, driver Konstruktiv Kommunikation och ingår i en grupp som arbetar för att sprida kunskap om hur vi kan använda vår kommunikation för att förbättra vår samverkan och underlätta förändring i nära relationer, organisationer och samhälle. Det gör vi med språket och pedagogiken Klassiskt Klarspråk.

 

Så här säger Caroline om sin och arbetslagets upplevelse av Klassiskt Klarspråk: "Stort tack för de aha-upplevelser och insikter vi fick och att det blev tydligt hur vi kan tänka och uttrycka oss för att lättare förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förebygga och lösa konflikter och förbättra vårt samarbete. Det stärkte oss, både som individer och grupp."

Ingemar (pedagog) sammanfattar sin upplevelse så här: "Jag har deltagit i handledning och träning i kommunikativt ledarskap och konfliktlösning med Klassiskt Klarspråk. Det har lett till ökad insikt om min kommunikations betydelse för resultatet av de samtal och möten jag har med kollegor, elever och föräldrar. Det påverkar oss alla och undervisningen positivt.”

Så här arbetar vi

Med Klassiskt Klarspråk vill vi ge individer, par och grupper tillfälle att undersöka, lära om och inspireras av tankens och språkets möjligheter och erbjuder samtalsstöd, konsultation, handledning, föreläsningar, halv- och heldagsseminarium, träning och utbildning.

 

Klassiskt Klarspråk är väl beprövat och omfattar dialog, reflektion och praktiska övningar utformade för att fördjupa förståelsen av hur vi kan tänka, möta våra egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att till exempel:

- Få den kontakt och respons vi önskar.

- Tala så att andra lyssnar och förstår.

- Lyssna så vi hör vad orden döljer.

- Säga det vi vill ha sagt utan att såra.

- Vara det stöd vi vill vara för någon annan.

- Handskas med meningsskiljaktigheter.
- Förebygga och lösa låsta positioner.
- Avstyra diskussioner som tar tid och kraft.
- Upplevas tydliga och inkluderande.
- Bygga trygga och tillitsfulla relationer.

- Främja harmoni och balans i hem och familj.

- Utveckla arbetsmiljö och arbetsglädje.

- Bidra till såväl eget som andras välmående.
- Underlätta för kommande generationer.

Så här arbetar vi kortfattat för att sprida kunskap som förenklar och berikar människors samtal, möten, relationer och liv.

Stående möte
you-x-ventures-CDq4ChZouXw-unsplash.jpg

Mer om Carolines upplevelse

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före träningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de aha-upplevelser, perspektiv och insikter jag fick med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan kommunicera för att mötas, nå samförstånd och förbättra vår samverkan. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmana alla oavsett bakgrund, yrke och redan förvärvade kunskaper att lära sig mer om kommunikation och ledarskap med Klassiskt Klarspråk."

bottom of page