top of page

För balans, harmoni och glädje inom och mellan människor!

Jag lyssnar hellre 2 min
Välkommen

VÄLKOMMEN

3.jpg

Mitt namn är Ola Andersson. 2004 deltog jag i en träning i kommunikativt ledarskap med Klassiskt Klarspråk. Den träningen ändrade min syn på kommunikation och visade hur jag kunde tänka, förstå mina egna och andras känslor och reaktioner och använda språket om jag ville...

1) Vara en mer stödjande och stärkande kraft i mitt eget eller någon annans liv.

2) Öka mina möjligheter att kunna påverka och förbättra samspelet med och mellan andra.

 

Idag driver jag Konstruktiv Kommunikation och ingår i en grupp som arbetar för ökad kunskap om kommunikation och hur den kunskapen kan användas i privat- och yrkesliv för att möta olika situationer, personer och beteenden (såväl egna som andras) och förenkla och berika människors samtal, möten, relationer och liv. I processen använder vi språket och pedagogiken Klassiskt Klarspråk.

 

Vi riktar oss således till privatpersoner (enskilda individer, par, föräldrar, familjer med flera) och organisationer och verksamheter där det finns medarbetare, grupper, gruppledare eller chefer som söker kunskap och medel som hjälper dem utveckla ett mer stödjande, stärkande och konstruktivt förhållningssätt till sig själv och sin omgivning.

Så här sammanfattar Caroline sin och arbetslagets upplevelse av Klassiskt Klarspråk: "Tack för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter vi fick kring hur vi kan kommunicera för att lättare få kontakt, förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, reducera motsättningar och förbättra vårt samarbete. Det stärkte oss, både som individer och grupp."

Ingemar som är utbildad pedagog summerar sina erfarenheter så här: "Jag har deltagit i handledning och träning i kommunikativt ledarskap med Klassiskt Klarspråk. Det har gett ökad kunskap om hur jag skapar ömsesidigt givande samtal och möten med chefer, kollegor, elever och föräldrar. Det påverkar oss alla och undervisningen positivt.”

En närmre kostnadsfri presentation av Klassiskt Klarspråk brukar ta 30-60 minuter i fysiskt möte eller online. Vill du ta del av en sådan eller fråga något når du mig på 0733-94 53 88 eller ola@konstruktivkommunikation.com.

Så här arbetar vi

Med Klassiskt Klarspråk som grund erbjuder vi konsultation, stödjande samtal, föreläsningar, seminarium, handledning, träning och utbildning.

Tjänsterna belyser på olika sätt och i olika grad den inre och yttre dialogens möjligheter och omfattar samtal, reflektion och praktiska övningar utformade för att tillföra erfarenheter, perspektiv och insikter som fördjupar förståelsen av hur vi kan utveckla och använda vår förmåga att tänka, känna och tala för att till exempel:

- Få den kontakt och förståelse vi önskar.

- Lättare förstå och nå våra medmänniskor.

- Säga det vi vill ha sagt utan att såra.

- Vara det stöd vi vill vara för någon annan.

- Göra obekväma och svåra samtal enklare.

- Handskas med meningsskiljaktigheter.

- Bemöta försvar och annat motstånd.

- Avstyra diskussioner som stjäl tid och kraft.

- Förebygga och lösa upp låsta positioner.

- Komma överens och trivas i hem och familj.

- Förbättra arbetsmiljön och öka arbetsglädjen.

Så här arbetar vi kortfattat för att öka kunskapen om kommunikation och bidra till balans, harmoni och glädje inom och mellan människor.

Stående möte
you-x-ventures-CDq4ChZouXw-unsplash.jpg

Mer om Carolines upplevelse

"Tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före träningen upplevdes stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter jag fick med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan kommunicera för att mötas, nå samförstånd och förbättra vår samverkan. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmana alla oavsett bakgrund, yrke och redan förvärvade kunskaper att lära sig mer om kommunikation med Klassiskt Klarspråk."

Här finns en PDF om du vill skriva ut en sammanfattning av hemsidan!

bottom of page