top of page

För balans och glädje inom och mellan människor!

Jag lyssnar hellre 2 min
Välkommen

VÄLKOMMEN

3.jpg

Mitt namn är Ola Andersson. 2004 deltog jag i en intensivträning i kommunikation med Klassiskt Klarspråk. Den träningen ändrade min syn på kommunikation och visade hur vi kan tänka och uttrycka oss om vi vill bidra till bättre samverkan, förändring och välmående i privatliv, yrkesliv och samhälle.

 

Idag driver jag Konstruktiv Kommunikation och ingår i en grupp som arbetar för balans, harmoni och glädje inom och mellan människor. I processen använder vi språket och pedagogiken Klassiskt Klarspråk.

 

Så här säger Caroline om sin och arbetslagets upplevelse av Klassiskt Klarspråk: "Tack för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter vi fick kring hur vi kan kommunicera för att lättare få kontakt, förstå varandra, nå varandra, stötta varandra och förbättra vårt samarbete. Det stärkte oss, både som individer och grupp."

Ingemar (pedagog) summerar sin upplevelse så här: "Jag har deltagit i handledning och träning i konstruktiv kommunikation med Klassiskt Klarspråk. Det har gett en djupare förståelse för hur jag skapar givande samtal och möten med chefer, kollegor, elever och föräldrar. Det påverkar oss alla och undervisningen positivt.”

Min egen upplevelse av Klassiskt Klarspråk är sammanfattningsvis att jag fått ökade möjligheter att vara en konstruktiv och stärkande kraft i mitt eget och andras liv.

Så här arbetar vi

Våra tjänster består av meditation, stödjande samtal, konsultation, föreläsningar, seminarium, handledning, träning och utbildning antingen genomförda fristående eller i kombination.

 

Tjänsterna riktar sig till såväl privatpersoner som organisationer och syftar till att erbjuda individer, par och grupper stöd, kunskap och medel som gör det enklare för dem att förstå och möta olika situationer, personer och beteenden både egna och andras.

 

Tillvägagångssättet är väl beprövat och omfattar dialog, reflektion och praktiska övningar utformade för att tillföra perspektiv, upplevelser och insikter som fördjupar förståelsen av hur vi kan tänka, se på våra egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att till exempel:

- Få den kontakt och förståelse vi önskar.

- Vara det stöd vi vill vara för någon annan.

- Handskas med meningsskiljaktigheter.

- Minska missförstånd och komplikationer.

- Förebygga och lösa upp låsta positioner.

- Bemöta försvar och annat motstånd.

- Säga det vi vill ha sagt utan att såra.

- Nå samförstånd och komma överens.

- Skapa tillit och trygghet i hem och familj.

- Förbättra arbetsmiljön och öka arbetsglädjen.

Så här arbetar vi kortfattat med Klassiskt Klarspråk för att belysa den inre och yttre dialogens möjligheter och på så sätt förenkla och berika människors samtal, möten, relationer och liv.

Stående möte
you-x-ventures-CDq4ChZouXw-unsplash.jpg

Mer om Carolines upplevelse

"Tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före träningen upplevdes stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter jag fick med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan kommunicera för att mötas, nå samförstånd och förbättra vår samverkan. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmana alla oavsett bakgrund, yrke och redan förvärvade kunskaper att lära sig mer om kommunikation med Klassiskt Klarspråk."

bottom of page