top of page

KLASSISKT KLARSPRÅK

Vi använder och lär ut språket och pedagogiken Klassiskt Klarspråk.

Stödgrupp

Klassiskt Klarspråk föddes 1992 i mötet mellan Sebastian Amseldus (Beteendevetare, pedagog och meditationslärare), Marshall Rosenberg (Psykolog och grundare av Nonviolent Communication, NVC), Daanan Parry (Psykolog och grundare av Earth Steward Network) och Maylie Andersson.

 

Klassiskt Klarspråk integrerar flera olika utvecklingsperspektiv bland annat tredje vågens KBT/ACT och Psykosyntesen. Centrala mål är att bidra till ökad självkännedom, förståelse för andras beteende och kunskap om tankens och språkets kontaktskapande möjligheter för att på så sätt främja samarbete, samlevnad och välmående.

 

Funktionen är sammanfattningsvis förebyggande, stärkande och läkande:

  1. Förebyggande genom att bryta destruktiva relations-, kommunikations- och beteendemönster.

  2. Stärkande genom att medvetandegöra mer ändamålsenliga sätt att förstå och möta olika situationer, personer och beteenden.

  3. Läkande när vi kan ta emot det som händer i oss själv och andra utan att lägga skuld eller skam varken på andra eller oss själv.

bottom of page