top of page

KLASSISKT KLARSPRÅK

Vi använder och lär ut språket och pedagogiken Klassiskt Klarspråk.

Stödgrupp

Klassiskt Klarspråk föddes 1992 i mötet mellan Sebastian Amseldus (Beteendevetare, pedagog och meditationslärare), Marshall Rosenberg (Psykolog och grundare av Nonviolent Communication, NVC), Daanan Parry (Psykolog och grundare av Earth Steward Network) och Maylie Andersson.

 

Klassiskt Klarspråk har hämtat sin teoretiska grund från flera olika utvecklingsperspektiv bland annat tredje vågens KBT/ACT och Psykosyntesen. Centrala mål är att bidra till ökad självkännedom, förståelse för andras beteende och kunskap om språkets kontaktskapande möjligheter för att på så sätt främja samarbete, samlevnad och välmående.

 

Funktionen är sammanfattningsvis förebyggande, stärkande och läkande:

  1. Förebyggande genom att bryta destruktiva kommunikations-, relations- och beteendemönster.

  2. Stärkande genom att tydliggöra mer ändamålsenliga sätt att förstå och möta olika situationer, personer och beteenden.

  3. Läkande när vi kan ta emot det som händer i oss själv och andra utan att lägga skuld eller skam varken på andra eller oss själv.

www.klassisktklarsprak.se kan du bland annat läsa mer om oss som valt att utbilda oss till certifierade handledare och lärare i språket och pedagogiken Klassiskt Klarspråk.

bottom of page