KLASSISKT KLARSPRÅK

Vi använder och lär ut språket och pedagogiken klassiskt Klarspråk.

Stödgrupp

Klassiskt Klarspråk föddes 1992 i mötet mellan Sebastian Amseldus (Beteendevetare, pedagog och yoga och meditationslärare), Marshall Rosenberg (Psykolog och grundare av Nonviolent Communication, NVC), Daanan Parry (Psykolog och grundare av Earth Steward Network) och Maylie Andersson.

 

Klassiskt Klarspråk har sin teoretiska grund i NVC och integrerar flera psykologiska riktningar t.ex. den kognitiva psykologin och tredje vågens KBT/ACT. Syftet är bland annat att öka förståelsen av hur vi kan tänka, möta våra egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att främja samarbete, samlevnad och välmående.

Funktionen är sammanfattningsvis förebyggande, stärkande och läkande:

  1. Förebyggande genom att bryta destruktiva kommunikations-, relations- och beteendemönster.

  2. Stärkande genom att tydliggöra mer konstruktiva sätt att förstå och möta olika situationer, personer och beteenden.

  3. Läkande när vi kan ta emot det som händer i oss själv och andra utan att lägga skuld eller skam varken på andra eller oss själv.

www.klassisktklarsprak.se kan du bland annat läsa mer om oss som valt att utbilda oss till certifierade handledare och lärare i Klassiskt Klarspråk.