top of page

TJÄNSTER

Våra tjänster

Vi erbjuder konsultation, stödjande samtal, föreläsningar, introduktionsseminarier, halvdagsseminarier, heldagsseminarier, handledning, träning och utbildning. I processen använder vi Klassiskt Klarspråk.

 

Information om konsultation, stödjande samtal och föreläsningar lämnas per telefon på 0733-94 53 88. Svarar jag inte så skicka ett sms eller mejl till ola@konstruktivkommunikation.com så återkommer jag.

Seminarier, träning och utbildning erbjuds i sluten och öppen form, mer information följer efter "Allmän information". Därefter kommer en kort sammanfattning av seminarier, handledning, träning och utbildning.

 

Allmän information

Våra tjänster medvetandegör på olika sätt och i olika grad den inre och yttre dialogens möjligheter och riktar sig till såväl privatpersoner som organisationer och verksamheter. Tjänsterna är med andra ord ett tillfälle för individer, par och grupper att vidga sin syn på kommunikation, nå klarhet och vägledning i de situationer och sammanhang där det efterfrågas och växa tillsammans.

 

Genom tjänsterna lär du dig bland annat mer om:

  1. Hur du sätter ord på dina tankar, känslor och behov så att sannolikheten för att andra ska lyssna och förstå ökar.

  2. Hur du når kännedom om vad som döljer sig bakom det andra säger och gör så du lättare kan förstå och nå dem.

Det här är ett exempel på hur Klassiskt Klarspråk hjälper människor utveckla ett mer stödjande, stärkande och konstruktivt förhållningssätt till sig själv och andra.

Metodiken lägger stor vikt vid samtal, reflektion och praktiska övningar kopplade till vardagens utmaningar och frågeställningar då en central del av den är att utgöra grund för erfarenheter, perspektiv och insikter som tydliggör nästa steg i de svårigheter och prövningar våra klienter upplever.

Sluten form

Riktar sig till er som redan är en grupp till exempel några vänner, några par, några föräldrar eller en eller flera familjer. Eller så kanske ni är medarbetare på en avdelning, ett arbetslag, en projektgrupp, några gruppledare eller chefer, en ledningsgrupp, en förening eller en hel verksamhet.

Öppen form

Riktar sig till alla individer, par och grupper som vill lära sig mer om hur de kan tänka, förstå sina egna och andras känslor och reaktioner och använda språket om de vill vill bättre på att möta olika situationer, personer och beteenden och på så sätt förenkla och berika sin egen och andras tillvaro.

Crowd Applausing

Seminarium

Vi erbjuder introduktions-, halv- och heldagsseminarier. Syftet är att ge en bild av Klassiskt Klarspråks centrala delar och visa hur du kan tänka, förstå olika känslor och reaktioner och använda språket för att främja ömsesidig förståelse, balans, harmoni och glädje i vardagens olika situationer och sammanhang.

 

Upplever du att Klassiskt Klarspråk talar till dig rekommenderar vi att inte delta i våra seminarier utan anmäla dig direkt till träning. Seminarierna är mer till för dig som känner dig intresserad, nyfiken eller tveksam och vill ha mer på fötterna innan du tar beslut om att delta eller inte delta i en träning eller utbildning.

 

Medan seminarierna är mer av engångskaraktär ger deltagande i träning och utbildning tillgång till studiematerial, praktiska erfarenheter och kontinuitet i individens och gruppens utveckling.

Handledning

Handledning riktar sig till individer och par som inte har möjlighet eller inte vill delta i träning i grupp eller önskar ett komplement till träningen i grupp.

 

Första mötet är kostnadsfritt för de som inte har deltagit i träning i grupp. Det underlättar för er att få en uppfattning om mig, hur jag arbetar och om den handledning jag erbjuder är något för er.

 

Faller första mötet ut tillfredställande kommer vi överens om ett upplägg som passar er. Samtidigt är min rekommendation att vi träffas vid 3-5 tillfällen för att därefter utvärdera handledningen och ta beslut om eventuell fortsättning.

Enskild handledning tar vanligtvis 1-1,5 timme. För par brukar tiden vara 1,5-3 timmar. Handledningen sker i fysiska möten, inte per telefon eller online. Mellan mötena erbjuds emellertid möjlighet till uppföljningssamtal via telefon, zoom eller liknande.

 

Fysiska möten utgör såklart ett hinder för många som inte bor i närheten av Skåne där jag utgår från. Detta hinder kan dock ofta gå att lösa så tveka inte att höra av er om ni önskar handledning men samtidigt bor långt från Skåne.

Handledning 1.jpg
Träning 2 - redigerad.png

Träning

Träningen sker i grupp om högst 8 deltagare. Att träna kommunikation i grupp under erfaren ledning är både ekonomiskt och pedagogiskt fördelaktigt då det bland annat ökar deltagarnas möjligheter att få sina frågeställningar belysta från olika håll, nå vidare perspektiv och erhålla djupare förståelse.

Låter träning i grupp intressant rekommenderar vi intensivträning där vi träffas under 2,5 dagar. Samtidigt inser vi att det kan vara svårt att komma från flera dagar, därför erbjuder vi även halv- och heldagsträning där vi träffas högst 5 deltagare vid flera tillfällen.

 

För föreningar, skolor, hälsa/sjukvård, kommuner och övrig privat- och offentlig verksamhet erbjuds dessutom anpassade lösningar.

Utbildning

Tre intensivträningar inom 6 månader innebär genomförd grundutbildning i "Kommunikativt Ledarskap för ömsesidig förståelse med Klassiskt Klarspråk". Deltagarna beskriver ibland utbildningen så här:

1:a träningen: Träningen gav ökad kunskap om hur jag kan tänka och uttrycka mig för att lättare få kontakt, göra mig förstådd, förstå andra och förbättra vår samverkan.

2:a träningen: Nu börjar jag kunna omsätta kunskapen från första träningen i praktiken och vara mer stödjande, stärkande och konstruktiv i mitt förhållningssätt till mig själv och andra.

3:e träningen: Nu fann jag en inre styrka och ett mod som underlättar för mig att möta situationer, personer och beteenden som tidigare upplevdes obekväma, svåra eller rent av omöjliga att handskas med.

Efter grundutbildningen erbjuds möjlighet till fördjupning och utbildning till handledare/lärare i Klassiskt Klarspråk.

bottom of page